08.08.1997 KB tot uitvoering van het KB 23.12.1996 tot modernisering van de art. 15, 16 en 17 van de wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake werknemerspensioenen

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
119193
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren