*08.08.1997 KB tot uitvoering van art. 69, par. 4, derde en vierde lid, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoôrdineerd op 14.07.1994 voor de verstrekkingen bedoeld in (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
119393
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren