13.07.1976 KB betr. het verlenen van toelagen aan de gemeenten van het Brusselse gewest voor de oprichting van een tele-onthaalsysteem

ondertekenaar
VANDEN BOEYNANTS Paul - Min. van Landsverdediging en van Brusselse Aangelegenheden,
inforumnummer
119759
essentie

Binnen de perken van de in het budget voorziene kredieten kan de Minster van Brusselse Aangelegenheden toelagen verlenen aan de gemeenten van het Brusselse gewest, overeenkomstig de beschikkingen van dit besluit, voor de oprichting van een tele-onthaal ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren