30.04.1997 Collegebesluit nr. 97/115 houdende uitvoering van verordening 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed

ondertekenaar
ANCIAUX Vic - Lid van het College (Brussels Gewest), bevoegd voor Gezondheidszorg, Migranten, Kansarmoedebestrijding, Begroting en Personeelsbeleid,
CHABERT Jos - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Cultuur en Welzijn,
GRIJP Rufin - Lid van het College (Brussels Gewest), bevoegd voor Onderwijs en Voorschoolse Aangelegenheden,
inforumnummer
119967
essentie
Dit besluit is de uitvoering van de verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie nr. 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed. De voorwaarden en de procedure van de aanvragen tot subsidië ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren