30.04.1997 Collegebesluit nr. 97/112 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen - Jeugdhuizen

ondertekenaar
ANCIAUX Vic - Lid van het College (Brussels Gewest), bevoegd voor Gezondheidszorg, Migranten, Kansarmoedebestrijding, Begroting en Personeelsbeleid,
CHABERT Jos - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Cultuur en Welzijn,
GRIJP Rufin - Lid van het College (Brussels Gewest), bevoegd voor Onderwijs en Voorschoolse Aangelegenheden,
inforumnummer
119980
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren