07.09.1999 BVR tot intrekking van BVR 11.05.1999 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen of door sociale Huisvestingsmaatschappijen, erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, worden verhuurd in toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden,
inforumnummer
12033
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren