02.12.1982 MB houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen, voor centra voor dagverzorging en voor centra voor niet aangeboren hersenletsels

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
120354
essentie
Het programmacijfer van het aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen wordt voorlopig vastgesteld op 2 bedden per duizend inwoners. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren