17.09.1997 KB houdende uitvoering van art. 92bis, par. 4quater, zesde lid, van de bijzondere wet van 08.08.1980 tot hervorming der instellingen

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
121272
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren