*24.10.1997 KB wijz. KB 10.06.1985 betr. de inning en de consignatie van een som (...) overtredingen (...) politie van het wegverkeer en het KB 18.02.1991 betr. analyse toestellen voor de meting van de alcoholconcentratie (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
121741
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren