16.09.1997 KB wijz. KB 28.09.1984 tot uitvoering van de Wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
VAN ROMPUY Herman - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting,
inforumnummer
121816
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren