*08.09.1997 KB wijz. KB 24.12.1996 tot uitvoering van art. 69, par. 4, 2e lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14.07.1994 (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
122052
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren