10.07.1997 BBHR wijz. BBHR 15.01.1993 tot het aannemen van de statuten van de Haven van Brussel, gewijzigd bij BBHR 23.06.1994 en 05.10.1995

ondertekenaar
ANDRE Eric - Staatssecr. van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en de Vernieuwing van verlaten Bedrijfsruimten,
HASQUIN Hervé - Min. belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
inforumnummer
122741
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren