07.10.1997 BVR betr. de schouwing van de waterkeringen en betr. de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorieën van ambtenaren

ondertekenaar
Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy - Vlaams min. van Openbare Werken,
inforumnummer
122830
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren