*02.12.1997 KB tot uitvoering van art. 5, lid 7, van KB 06.02.1997 tot vaststelling van een recht op onderbreking van de beroepsloopbaan in toepassing van art. 7, par. 2, 1°, van Wet 26.07.1996 (...) wijz. KB 02.01.1991 (...)

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
123793
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren