29.10.1997 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29.04.1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op ouderschapsverlof

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
124254
essentie

Dit besluit verklaart algemeen verbindend de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29.04.1997, gesloten in de Nationale Arbeisraad, tot instelling van een recht op ouderschapsverlof.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren