*29.10.1997 KB wijz. KB 30.12.1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt en KB 12.08.1985 tot uitvoering van art. 62, par. 6, van de samengeordende (...)

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
124360
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren