BVCGG tot aanpassing van de bedragen bepaald in art. 27, par. 1, derde lid, 4°, van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
inforumnummer
124403
essentie

Art. 27 van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's laat de overdracht van bevoegdheden aan het vast bureau of aan bijzondere comités door de raad voor maatschappelijk welzijn niet toe voor bepaalde beslissingen inzake de aanne ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren