*12.12.1997 Wet tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in art. 6, par. 1, van Wet 19.07.1991 betr. de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijz. Wet 08.08.1983 tot (...)

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
124424
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren