21.10.1997 Dec. betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu [ Natuurbehoudsdecreet ]

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
125006
essentie

Dit decreet wil een einde maken aan de teloorgang van de natuur in Vlaanderen. Twee belangrijke punten in het ontwerp zijn de voorkomingsplicht en het recht van de overheid van voorverkoop van gronden in afgebakende natuurgebieden. Onverminderd de bevo ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren