*19.02.1998 BBHR tot opheffing van BBHR 04.12.1997 wijz. (...) KB 01.06.1964 betr. sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betr. de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid

ondertekenaar
GRIJP Rufin - Min. belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
125965
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren