18.07.1985 KB wijz. KB 03.04.1984 betr. de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betr. het bijhouden en de controle van de informaties

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
TINDEMANS Leo - Min. van Buitenlandse Betrekkingen,
WALTNIEL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
126144
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren