26.02.1969 Wet wijz. Wet 27.06.1963 tot vaststelling van het vakantiegeld voor de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut

ondertekenaar
BERTRAND Alfred - Min. van Verkeerswezen,
VRANCKX Alfons - Min. van Justitie,
inforumnummer
126230
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren