*27.01.1998 BVR tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding (...) dec. 15.07.1997 houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (...)

ondertekenaar
MARTENS Luc - Vlaams min. van Cultuur, Gezin en Welzijn,
inforumnummer
127443
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren