*04.11.1997 BVR wijz. BVR 14.06.1989 (...) en BVR 26.09.1990 betr. de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
129048
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren