01.02.1991 KB wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
12943
essentie

Dit besluit legt de bewegwijzering vast van allerlei plaatsen zoals: luchthaven, beurs- of tentoonstellingshal, haven, industriepark, telefoonkantoor, brandweer, civiele bescherming, begraafplaatsen, bus-, trein- en wegstations, gemeentehuizen, plaatse ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren