26.06.1997 Verordening nr. 97/002, houdende de erkenning en subsidiëring van initiatieven ter uitvoering van het decreet op het Sociaal Impulsfonds - Bekrachtiging

ondertekenaar
ANCIAUX Vic - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Gezondheidszorg-Migranten en Kansarmoedebestrijding,
CHABERT Jos - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
GRIJP Rufin - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
inforumnummer
131377
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren