16.04.1998 KB houdende uitvoering van de art. 37, par. 1, en 38, par. 6, van de arbeidswet 16.03.1971

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
131821
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren