23.04.1998 BBHR wijz. BBHE 30.05.1991 betr. het adviescomité dat is opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

ondertekenaar
HASQUIN Hervé - Min. belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
132291
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren