23.03.1998 MB tot regeling van de werkings- en erkenningsprocedure betreffende de centra voor de opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen

ondertekenaar
DEMEESTER-DE MEYER Wivina - Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid,
inforumnummer
132767
essentie
Om te worden erkend of om een verlening van erkenning te bekomen moeten de centra een gemotiveerde aanvraag indienen bij de minister. De minister belast met het verzamelen van alle nodige documenten en inlichtingen en met het onderzoek van de aanvraag.
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren