*19.05.1998 KB tot gedeeltelijke uitvoering van het KB 03.04.1997 (...) overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid (...) art. 3, par. 1, 6°, van de wet van 26.07.1996 (...)

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
DI RUPO Elio - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Telecommunicatie,
inforumnummer
133020
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren