29.01.1998 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie van 27.11.1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord 04.03.1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betr. de doorstromingsprogramma's

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
inforumnummer
133430
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren