07.04.1998 BVR wijz. BVR 21.12.1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging

ondertekenaar
DEMEESTER-DE MEYER Wivina - Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
inforumnummer
133513
essentie
Dit besluit brengt in de eerste plaats enkele wijzigingen aan inzake samenwerkingsinitiatieven in de thuisverzorging. Per regio van minstens 25000 inwoners kan een samenwerkingsinitiatief worden erkend dat de vorm heeft van een rechtspersoon zonder winsto ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren