*23.04.1998 BBHR houdende regeling van de modaliteiten voor de aanplakking van de voorafgaande aangifte en bijzondere uitbatingsvoorwaarden (...) klasse II, evenals van de beslissingen betr. de milieu-attesten en milieuvergunningen

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
134165
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren