KB wijz. KB 24.12.1987 tot uitvoering van art. 42, tweede lid, van de ongevallenwet 10.04.1971 betr. de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
134424
essentie

Dit document bevat de lijst van verschillende besluiten die de voorwaarden, de modaliteiten en de periodiciteit bepalen volgens dewelke de jaarlijkse vergoedingen en vervallen renten, evenals de bijslagen, in het kader van de arbeidsongevallenwet betaa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren