12.06.1998 KB houdende vaststelling van de modellen van berichten en kennisgevingen die bedoeld worden in de art. 433 en 434 WIB inzake provinciebelastingen

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
134809
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren