16.07.1998 KB tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare sector van de wet 11.04.1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
VISEUR Jean-Jacques - Min. van Financiën,
inforumnummer
136647
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren