23.07.1998 BVR tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van Dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu [ Natuurbehoudsbesluit ]

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
137499
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren