07.07.1998 BVR wijz. BVR 04.03.1997 houdende aanwijzing overeenkomstig het art. 30, par. 2 van het decreet 22.02.1995 betr. de bodemsanering van de historisch verontreinigde gronden waar bodemsanering moet plaatsvinden

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
137754
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren