23.12.1986 Wet betr. de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
137837
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren