21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding vande begroting 1991 - het Fonds onroerende goederen

ondertekenaar
GEENS Gaston - Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,
et al.
inforumnummer
13828
essentie
Aan het Fonds onroerende goederen worden toegewezen alle ontvangsten voortvloeiend uit de afstand van onroerende goederen toebehorend aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.
De middelen van het Fonds onroerende goederen dienen aangewend te ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren