26.03.1965 KB betr. de kinderbijslag voor bepaalde categoriëën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

ondertekenaar
DERUELLES Henri - Min., Adjunct voor Financiën,
GILSON Arthur - Min. van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt,
inforumnummer
138750
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren