*04.06.1998 BBHR tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan wijz. (...) gewestelijk ontwikkelingsplan vastgesteld op 03.03.1995 en wijz. BBHR 04.07.1996 betr. de toekenning van premies voor renovatie (...)

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
et al.
inforumnummer
138847
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren