08.10.1998 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38ter van 17.07.1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 06.12.1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38bis van 29.10.1991

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
139678
essentie

Er wordt een verplicht karakter gegeven aan de door de werkgevers aangegane verbintenis alle sollicitanten gelijk te behandelen tijdens de selectieperiode.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren