20.09.1998 Wet wijz. art. 120bis NGW en tot invoering van een art. 50bis in de provinciewet 30.04.1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in gemeentelijke en provinciale adviesraden

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN PARYS Tony - Min. van Justitie,
inforumnummer
139737
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren