20.09.1998 Wet wijz. Wet 20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
139774
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren