*16.10.1998 KB houdende bepalingen betr. de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van art. 38 van Wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
140239
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren