22.09.1998 BVR wijz. KB 23.08.1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van het BVR 13.07.1983 betr. de studietoelagen voor hoger onderwijs

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Staatssecret. voor Onderwijs, toegevoegd aan de Minister van Onderwijs,
inforumnummer
140280
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren