22.09.1998 BVR wijz. BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Staatssecret. voor Onderwijs, toegevoegd aan de Minister van Onderwijs,
inforumnummer
140287
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren