*27.10.1998 KB wijz. KB 29.03.1977 betr. de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming (...) herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen en betr. de wijze van toezicht (...) (algemene rampen)

ondertekenaar
DAERDEN Michel - Min. van Vervoer,
inforumnummer
140630
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren