*27.10.1998 BVR wijz. KB nr. 63 van 20.07.1982 wijz. de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale (...)

ondertekenaar
BALDEWIJNS Eddy - Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
140801
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren